Department of Theoretical Physics

logo_PWR.png logo_WPPT

You are here: Home > Research projects, fellowships

Research projects, fellowships

Polskie Powroty 2018, PPN/PPO/2018/1/00035, Jacek Herbrych

Nierównowagowe zjawiska krytyczne i przemiany fazowe w dynamicznych modelach spinowych
NCN ETIUDA 2018-2019 (2018/28/T/ST2/00223), Arkadiusz Jędrzejewski, (supervisor: Katarzyna Sznajd-Weron)

Modelowanie kinetyki nośników ładunku i spinu w układach sprzężonych nanostruktur półprzewodnikowych
NCN Etiuda 2018-2019 (2018/28/T/ST3/00334), Adam Mielnik-Pyszczorski, (supervisor: Paweł Machnikowski)

Materiały oparte na stopach Ge-IV dla nowoczesnych przyrządów optoelektronicznych zintegrowanych z Si
NCN OPUS11 2017-2020 2016/21/B/ST7/01267, Paweł Scharoch

Nierównowagowe zjawiska krytyczne na sieciach złożonych
NCN PRELUDIUM 2017-2020 (2016/23/N/ST2/00729), Arkadiusz Jędrzejewski, (supervisor: Katarzyna Sznajd-Weron)

Modelowanie agentowe dynamiki opinii w oparciu o psychologiczne modele wpływu społecznego,
NCN OPUS 2017-2020 (2016/21/B/HS6/01256), Katarzyna Sznajd-Weron

Dynamika niejednorodnych układów kwantowych z oddziaływaniami wielociałowymi
NCN OPUS 2017-2020 (2016/23/B/ST3/00647), Marcin Mierzejewski

Carrier kinetics with LO phonons in a coupled quantum well-quantum dot system
DAAD Short-term Research Grant 2017 (57314022), Adam Mielnik-Pyszczorski, (supervisor: Paweł Machnikowski)

Badania ab initio właściwości strukturalnych i elektronowych niskowymiarowych struktur półprzewodnikowych na bazie dichalkogenków metali przejściowych
Diamentowy Grant MNiSW 2016-2020 (0026/DIA/2016/45), Tomasz Woźniak, (supervisor: Paweł Scharoch)

Efekty topologiczne w zaawansowanych strukturach niskowymiarowych,
NCN Maestro 2015-2020 (2014/14/A/ST3/00654), Arkadiusz Wójs

Projekt i symulacja działania nanourządzeń spintronicznych zbudowanych na bazie nowoczesnych nanomateriałów: monowarstw dwusiarczku molibdenu i innych chalkogenków metali przejściowych,
NCN Fuga 2016-2019 (2016/20/S/ST3/00141), Jarosław Pawłowski (advisor: Arkadiusz Wójs)

Badanie efektów oddziaływań elektronowych oraz ich wpływu na własności optyczne i transportowe atomowo cienkich nanostruktur,
NCN Sonata 2014-2017 (2013/11/D/ST3/02703), Paweł Potasz

Modelowanie mechanizmów powstawania złożonych siatek reliefowych,
NCN OPUS 2015-2017 (2014/13/B/ST5/04417), Antoni C. Mituś

Optical properties of core-shell systems,
Postdoctoral fellowship, University of Iceland, 2014-2017, Anna Sitek (advisors: Viðar Guðmundsson, Andrei Manolescu)

Spin dynamics and optical spin control in coupled nanostructures
NCN OPUS 2014–2017 (2014/13/B/ST3/04603), Paweł Machnikowski

Procesy nierównowagowe na sieciach wielopoziomowych (Non-equilibrium processes on multilevel networks),
NCN Fuga 2014-2016 (2014/12/S/ST3/00326), Anna Chmiel (advisor: Katarzyna Weron)

Magneto-optyka nanostruktur półprzewodnikowych z nośnikami o spinie 3/2 pod katem zastosowań w przetwarzaniu informacji kwantowej,
FNP Mistrz 2013-2015, Arkadiusz Wójs

Exotic quantum phases in graphene and other modern nanomaterials - physical foundation for quantum information technology (ExoticPhases4QIT),
7th Framework Program, Marie Curie Career Integration Grant 2011-2015 (#294186), Arkadiusz Wójs

Stany kwantowe, relaksacja i transfer nośników w sprzężonych nanostrukturach półprzewodnikowych, NCN Preludium 2013-2015 (2012/05/N/ST3/03079), Krzysztof Gawarecki

Modelowanie właściwości optycznych układów kropek kwantowych,
NCN Etiuda 2014-2015 (2014/12/T/ST3/00231), Paweł Karwat, (supervisor: Paweł Machnikowski)

Kwantowe efekty pomiaru w układach kropek kwantowych,
NCN Opus 2012-2015 (2012/05/B/ST3/02875), Katarzyna Roszak

Badanie własności elektronowych i roli oddziaływań elektronowych w nanostrukturach grafenowych pod kątem zastosowań w nanotechnologii,
MNiSW Iuventus Plus 2013-2015 (IP2012 007372), Paweł Potasz

Własności elektronowe i transportowe atomowocienkich nanostruktur,
MNiSW Mobilność Plus 2014 (1108/MOB/13/2014/0), Paweł Potasz

Badania własności topologicznych silnie skorelowanych układów elektronowych pod kątem zastosowań w przetwarzaniu informacji kwantowej,
NCN Opus 2011-2014 (2011-01-B-ST3-04504), Arkadiusz Wójs

Modelowanie metodą Monte Carlo procesów związanych ze sterowaniem własnościami
optycznymi wybranych układów polimerowych i ciekłokrystalicznych za pomocą reorientacji molekuł,
NCN 2011-2013 (N N507 322440), Grzegorz Pawlik

Zderzenia ścian domenowych i kreacja periodycznych struktur domen dla zapisu i przetwarzania informacji,
MNiSW/NCN 2010-2013 (N N202 198039), Andrzej Janutka

» top «

Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign | Admin: Paweł Karwat| Login